AGENDA

Dissabte 1- dimecres 12: cap. 1.
Dimecres12-divendres14: cap. 2.
Dissabte 15: per a posar-se al dia i comentar el que calgui.

el codi de reconeixement del Departament: CODI 200651

EL CEL D'AVUI